Česká verze English version
Cykloserver.cz

Aktuality

Via Czechia – nové dálkové trasy po česku

30.11.2020 09:44

Tradice turistiky v České republice sahá daleko do minulosti a naše země se může pochlubit bohatou sítí značených cest, jejíž hustota a preciznost v celosvětovém kontextu nemá obdoby. Přesto jsme dosud v Česku neměli ucelenou dálkovou trasu, která by pěší poutníky nebo cyklisty provedla napříč celou zemí.

Bookmark and Share

Proto vznikl projekt Via Czechia – představující zatím nejodvážněji vedené dálkové trasy v České republice. Trasy Severní stezka a Jižní stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, zhruba sledují státní hranici a překračují nejvyšší vrcholy většiny našich hor.

 

Trasy procházejí v co největší míře přírodou a směřují k hlavním zajímavostem jednotlivých oblastí. Cílem projektu je nabídnout promyšlené a ucelené dálkové trasy v České republice pro pěší poutníky, cyklisty nebo turisty na lyžích.
 

V čem jsou tyto trasy jedinečné?

  • Jedná se o nejdelší, nejodvážněji vedené a důkladně zmapované a zdokumentované dálkové trasy v České republice
  • Každá trasa vede od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod ČR, měří přes 1000 km, což představuje cca 45 dní pěšího putování nebo 2-3 týdny na kole
  • Obě trasy jsou vytvořeny ve variantách pro pěší turistiku, cykloturistiku a částečně pro zimní turistiku na lyžích.
  • Trasy jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře dostupnými veřejnou dopravou, lze je tedy absolvovat postupně po částech - podle časových možností, chuti, kondice apod.
  • Trasy jsou koncipovány tak, aby každá etapa končila v místě kde lze spát pod střechou, kvalitní turistické ubytování je k dispozici minimálně každých 20-25 km.
  • Byla provedena rešerše ubytování a vytipována doporučená nocležiště
  • Významnými body na stezkách Via Czechia jsou také křesťanská poutní místa, které se pro někoho mohou stát samostatnými cíli putování.

Stezky tak lze projít celé najednou nebo po částech, pěšky, na kole případně na lyžích, spát komfortně „pod střechou“ nebo bivakovat na krásných místech. Každý si tedy může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu krajiny, či ročního období.


SEVERNÍ STEZKA

 

Základní pěší varianta Severní stezky měří 1058 km a je rozdělena na 15 úseků a 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Severní stezka je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Severní stezky měří celkem 1140 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Severní stezka nabízí 519 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Severní stezka vede 18 pohořími a zeměpisnými celky, přes 8 chráněných krajinných oblastí, 2 národní parky a bezpočet přírodních rezervací a přírodních památek. Pokud tuto stezku zdoláte celou, stanete na nejvyšším, nejnižším, nejzápadnějším i nejvýchodnějším místě České republiky.

 

JIŽNÍ STEZKA


Základní pěší varianta Jižní stezky měří 1051 km a je rozdělena na 44 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Jižní stezka je rovněž velmi vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Jižní stezky měří celkem 1084 km a lze ji zvládnout za 2-3 týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Jižní stezka nabízí 319 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.

Celá Jižní stezka vede 15 pohořími a zeměpisnými celky, navštívíte 6 chráněných
krajinných oblastí, 2 národní parky
a bezpočet přírodních rezervací a přírodních památek. Pokud tuto stezku zdoláte celou, stanete na nejvýchodnějším, nejjižnějším i nejzápadnějším místě České republiky.

 

CYKLISTICKÁ VARIANTA

 

Základní varianta stezek Via Czechia je určena pro chůzi, autor nicméně myslel i na cyklisty, respektive lyžaře a připravil varianty pro kola a zimní variantu lyžařskou.

Cyklistickou variantu Severní a Jižní stezky najdete v popisu každého úseku stezek, včetně mapy, upozornění na odlišné úseky vůči základní trase, doporučených alternativních tras a dalších informací. V rámci možností se cyklistická trasa shoduje s pěší trasou nebo se od ní jen mírně odchyluje. Jednotlivé úseky cyklistické trasy nejsou striktně rozděleny na etapy, každý si tak délku etap může přizpůsobit své zdatnosti.

Pro putování po stezkách Via Czechia je nejvhodnější horské kolo, možné je většinou použít i užší „trekingové“ pláště. Trasa pro kola využívá značených cyklotras nebo širokých cest vhodných pro jízdu na kole (kvalitní lesní a polní cesty, svážnice, lesní silničky, apod.) a v rámci možností vede mimo silnice s automobilovým provozem. Zejména kvůli ohleduplnosti k chodcům a respektu k přírodě se cyklistické trasy Via Czechia vyhýbají úzkým pěšinám určeným spíše pro pěší turisty. V národních parcích a nejvyšších pohořích (Krkonoše, Hrubý Jeseník, Beskydy, Šumava) vede cyklistická trasa z důvodu ochrany přírody mimo hlavní hřebenové partie.

V této souvislosti považujeme za vhodné uvést některá základní pravidla a omezení pro pohyb cyklistů v přírodě: V lesích je možno jezdit po lesních cestách a vyznačených trasách. V národních parcích je možné na kole jezdit pouze po silnicích, cestách uvnitř obcí a vyznačených cyklotrasách; stejné omezení se týká i národních přírodních rezervací (NPR). V ostatních chráněných územích (chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) není pohyb cyklistů ze zákona omezen, nicméně režim cyklistiky může být lokálně upraven místními předpisy (například na tabulkách v terénu).

 

PUBLIKACE

 

V lednu a následně v dubnu 2021 vycházejí v nakladatelství Euromedia dvě knihy o těchto dálkových trasách napříč ČR. Obě knihy budou mít náklad 5000 ks, cca 260 stran, barevné fotografie, mapy, ilustrace a samozřejmě spoustu informativního textu. Součástí textu jsou mj. historické souvislosti, zajimavosti z krajiny sudet, postřehy týkající se ochrany přírody, praktické informace nebo doporučená nocoviště. Trasy byly v letošním roce fotograficky zdokumentovány - text knih doplňují aktuální letní i zimní fotografie v profesionální kvalitě.


Autor stezek je vystudovaný biolog a tělocvikář, průvodce, cestovatel, fotograf, publicista. Prošel většinu velkých světových treků na všech kontinentech. Dosud publikoval 4 knihy - asi nejznámější je kniha "Nejhezčí túry světa", poslední z nich jsou "Nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku" a "100 nejhezčích výletů po Česku a Slovensku".

"Přestože jednotlivá pohoří, kterými stezky procházejí, jsem v minulosti mnohokrát navštívil, celou trasu Severní a Jižní stezky jsem prošel a projel na kole v průběhu roku 2020 a zaznamenal tak jejich aktuální stav. Absolvování celé cesty mi mimo jiné přineslo zajímavý zážitek kontinuálního prostoupení celé naší země od západu po východ, uvědomil jsem si, že tisíc kilometrů není zas taková vzdálenost. Během cesty jsem vnímal měnící se krajinu, změny v architektuře, nářečí, jídelníčku nebo třeba nabízených pivech. Část cesty jsem absolvoval sám, něco jsme prošli s manželkou a část jsme zvládli jako kompletní rodina s našimi dětmi."


Projít Severní, či Jižní stezku a poznat tak přes 2 tisíce kilometrů naší krajiny může pro někoho představovat fyzickou výzvu, pro jiného smysluplný cíl nebo dokonce impulz k životnímu restartu. Stezku není nutné projít celou naráz, je rozdělena do logických ucelených kapitol (úseků) podle jednotlivých pohoří, takže lze postupovat „krok za krokem“ a absolvování Severní stezky si rozdělit na celý rok nebo i delší časový úsek.

Autor u nejstaršího hraničního patníku ČR


"Putování vlastní silou po krajině České republiky nabízí mimo jiné odpovědné a nízkonákladové cestování, ne vždy je totiž nutné létat za poznáním přes půl zeměkoule a největší překvapení často zažijete doslova za humny. Věřím, že cestování naší krásnou přírodou každému přinese nejenom spoustu zážitků, ale také duševní odpočinek od všudypřítomného civilizačního shonu a nové podněty a energii do dalšího života."

 

Více info najdete na www.viaczechia.cz


Jan Hocek
 

Diskusní fórum pro: "Via Czechia – nové dálkové trasy po česku"

Názor Autor Datum a čas
V diskuzi zatím není vložen žádný příspěvek.

Fotogalerie

Žádné fotogalerie

Odkazy

ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost
 
Phone Maps - Svět doslova na dlani

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu freytag & berndt Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

ReklamaPhoneMaps


Copyright 2007 - 2022 Cykloserver.cz |