Česká verze English version
Cykloserver.cz

124 - KARLŠTEJNSKO, KŘIVOKLÁTSKO

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Kladno, Beroun, Rakovník, Zdice, Radnice, Žebrák.


Název: 124 - KARLŠTEJNSKO, KŘIVOKLÁTSKO
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

KARLŠTEJNSKO - KŘIVOKLÁTSKO cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Turistický region Karlštejnsko – Křivoklátsko se rozkládá v JZ části středních Čech. Přirozené hranice tvoří souvislý komplex Brdské vrchoviny a křivoklátské lesy. Region má bohatou minulost doloženou množstvím památek patřících k nejznámějším a nejvyhledávanějším v Čechách. Rozmanité a ojedinělé přírodní krásy jej řadí k nejzajímavějším přírodním celkům v Čechách. To vše spolu s ideální polohou v blízkosti hlavního města Prahy činí z tohoto regionu mimořádně přitažlivou turistickou a rekreační oblast. Pro Karlštejnsko a Křivoklátsko je typické velké přírodní bohatství s množstvím chráněných území. Oblast zahrnuje dvě chráněné krajinné oblasti CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko, přírodní park Povodí Kačáku a řadu maloplošných chráněných území. CHKO Český kras je oblastí světového významu především z geologického hlediska. Je jediným územím v Čechách, na němž se velkoplošně uplatňuje vápencové podloží. Horniny pochází především z období starších prvohor a vykazují téměř úplný vrstevný sled s množstvím zkamenělin. Významným prvkem jsou krasové jevy, které modelují krajinu a vytváří soustavy jeskyní. Přes malou nadmořskou výšku se zde vytvořil pestrý krajinný reliéf erozní činností Berounky a jejích přítoků. S ohledem na vhodné přírodní a klimatické podmínky je území od nepaměti poměrně intenzivně obýváno člověkem a objevuje se zde mnoho archeologických nálezů. Světový význam Českého krasu z hlediska geologického spočívá v lokalitě Klonk u Suchomast. V odkrytém geologickém profilu je zde vybrán světový standardní stratotyp hranice silur/devon. Světovou raritou je region Českého krasu i z paleontologického hlediska. Celá oblast byla prozkoumána a popsána již koncem 19. století Joachimem Barrandem. V sedimentárních horninách se zde vyskytuje velké množství zkamenělin vyhynulých organismů. Mezi nejznámější a nejpopulárnější patří zkameněliny trilobitů, ramenonožců, hlavonožců, korálů a pravěkých rostlin. Český kras představuje jediné území v Čechách s úplnými vývojovými sledy vápnomilných, suchomilných a teplomilných společenstev. Celkem je zde zjištěno přes 1200 druhů vyšších rostlin, z nichž řada druhů je chráněných a ohrožených. Dlouhodobé osídlení oblasti člověkem vedlo k výraznému ochuzení fauny v oblasti. Přesto jsou tu některé výlučné formy, zejména vázané ke krasovým podmínkám. Bylo zde zjištěno více než 1300 druhů motýlů, významná je populace netopýrů a vrápenců, přezimujících v jeskynních dutinách. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |