Česká verze English version
Cykloserver.cz

128 - PARDUBICKO, ŽELEZNÉ HORY

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Pardubice, Chrudim, Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, Chrast, Skuteč, Vysoké Mýto, Choceň, Nové Hrady, Holice, Proseč.


Název: 128 - PARDUBICKO, ŽELEZNÉ HORY
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

Pardubicko - Železné hory cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Geologickým centrem v rámci Českého masívu je region Železných hor, zabírající plochu asi 900 km2 s pestrým horninovým složením. Existují zde formace starohorní, útvary prvohorní, svrchně druhohorní i útvary čtvrtohorní. Název Železné hory je poprvé uváděn v Letopisech zbraslavských z roku 1266 – Montes Ferreus. K rozšíření názvu došlo až v 19. století zásluhou geologa Josefa Krejčího. Tak jak je pestrá geologická skladba Železných hor, je bohatý i jejich přírodní obraz. Převážná část oblasti má ráz členité krajiny porostlé převážně smrkovými, popřípadě smíšenými lesy. Hlavní hřeben Železných hor se táhne od Ždírce nad Doubravou do Podhořan a dále k Týnci nad Labem. V tomto hřebenu jsou vedle četných vrcholů nápadné i rokle, z nichž největší jsou Lovětínská a Hedvíkovská. Jižně od hlavního hřebene je nižší část zvaná Dlouhá mez. Přírodní scenérii zpestřuje malebné údolí řeky Chrudimky se svými přítoky. První hodnověrnou zprávu o ní najdeme v Kosmově kronice. Tehdy byla řekou zvanou Kamenicza a v 10. století se již připomíná staroslavný hrad Chrudim nad řekou Kamenicí – Camenica rivulus. Na řece Chrudimce je několik údolních přehrad, z nichž největší je Sečská přehrada, u které vznikl rekreační areál. Jižní částí Železných hor protéká další významná řeka – Doubrava, vytvářející malebné kaňonovité údolí mezi Bílkem a Chotěboří. Území zobrazené na mapě geograficky zastupuje nejen celek Železných hor, ale na severozápadě také Čáslavská kotlina a na severu Chrudimská tabule. Od Hlinska k východu se zvedají útvary Žďárských vrchů, na jihovýchodě zasahuje území do Hornosázavské pahorkatiny. Následuje zvlněná plošina, kde se jako mávnutím kouzelného proutku mění geologie podkladu i porostový pokryv. Na strohý až pochmurný ráz lesů, rostoucích na žulovém a rulovém podkladu, navazují světlé borové lesy a pískovcové skalní útvary Toulovcovy a Městské maštale. Jejich základem je výběžek mořských cenomanských pískovcových sedimentů České křídové tabule. Na území Železných hor byla v roce 1991 vyhlášena chráněná krajinná oblast Železné hory o celkové rozloze 284 km2. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy zasahuje do jižní části území. Chráněné krajinné oblasti představují harmonicky utvářené krajiny s charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin. Jsou zde chráněny části celého ekosystému: geologický reliéf, půda, vegetace i fauna. Kromě přírodních krás nabízí území řadu historických památek a kulturních zajímavostí. Historickou a kulturní tradici vytváří nejen města, ale i menší městečka a obce. K turisticky oblíbeným cílům patří zámek ve Slatiňanech s ojedinělým hipologickým muzeem nebo největší expozice lidové architektury v přírodě ve východních Čechách Soubor lidových staveb Vysočina. Z široké palety sakrálních staveb patří k významným stavbám středoevropské barokní architektury poutní kostel Na Chlumku u Luže. Skoro každé město pečuje o umělecké sbírky v muzeích, kde si lze prohlédnout přírodovědné a historické exponáty. Genius loci tohoto kraje inspiroval tvorbu řady umělců 19. a 20. století – malířů A. Chittussiho, A. Slavíčka, F. Kavána, J. Pruchu, sochaře K. Lidického, spisovatele K. V. Raise, T. Novákovu a J. Vrchlického, hudební skladatele Z. Fibicha a V. Nováka a další. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |