Česká verze English version
Cykloserver.cz

165 - ZNOJEMSKO

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Znojmo, Moravský Krumlov.


Název: 165 - ZNOJEMSKO
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

ZNOJEMSKO cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Vítejte v kraji, jehož tvářnost i význam byl v průběhu historie vždy neúprosně poznamenán polohou na hranici, ať již šlo o hranici etnickou, geologickou, politickou, nebo jen o rozšíření určitého fenoménu. Tyto různé hranice se plynutím věků jednou zvýrazňovaly, jednou stíraly, ale nejčastěji se vzájemně prolínaly. A právě toto prolínání přineslo městu Znojmu a jeho kraji tolik zajímavostí na tak relativně malém území. Znojmo leží na posledních mírně zalesněných kopečcích Česko-moravské vysočiny, které zcela nečekaně přecházejí do úrodných rovin podél řeky Dyje. Z nich je za příhodného počasí možno spatřit dokonce 200 km vzdálené Alpy. Podyjím prošla v historii celá řada národů, až se zde definitivně usadili Slované. Řeka Dyje se později stala hranicí prvního českého státu a je jí dodnes. Ze středověku pochází řada opevněných hradů, vybudovaných pro účely obrany. S vývojem zbraní se ukázaly hrady zbytečnými, a tak byly znojemský a vranovský přestavěny na zámky, které se dodnes chlubí bohatými historickými sbírkami. Znovu opevnit hranici na Dyji se ukázalo potřebné opět až ve 20. století těsně před 2. světovou válkou. Z té doby pocházejí „nezničitelné pevnůstky“, které vešly do dějin pod názvem „Malá Maginotova linie“. V této oblasti, která byla vyhlášena Národním parkem, se vyskytuje řada druhově bohatých ekosystémů, jejichž nahromadění na tak malém prostoru je středo-evropskou raritou. Národní park je přístupný jen pro pěší, na některých cestách i pro cyklisty. Návštěvníci mohou v klidu vychutnat zalesněné svahy se skalnatými výběžky, některé prosluněné, jiné naopak stále zastíněné, stejně jako vyhlídky z těchto skal na hluboké říční údolí. Odpočinout je možno na břehu řeky u četných peřejí a nechat se uklidnit šuměním Dyje, jejíž název pochází již od starých Keltů a znamená „řeku šumící“. Rozsáhlá vřesoviště, v těchto nízkých nadmořských výškách nevídaná, jsou občas přerušena vinařskými vesničkami s malebnými kostelíky a sklepními uličkami. Právě v nich může návštěvník ochutnat víno jihomoravské, nebo ještě lépe znojemské, jehož hrozny dozrávají přímo na severní hranici rozšíření vinné révy v Evropě. Nejen vínem a okurkami, ale i keramikou, která pod značkou „Dittmar“ dobývala svět již za Rakousko–Uherské monarchie, je tento kraj známý. Neváhejte proto, a vydejte se objevovat krásy Znojemska. Snít o nich můžete pak v sluneční záři na břehu některé z přehrad, např. Moravského Jadranu, jak se dnes říká Vranovské přehradě, či jiných vodních ploch, jejichž vody Vám určitě poskytnou příjemné osvěžení. Síť hraničních přechodů Vám také umožní navštívit naše rakouské sousedy, s nimiž řada obcí a měst udržuje přátelské vztahy, navazuje spolupráci, vyměňuje si zkušenosti. Zkrátka i zde můžete pokračovat v poznávání krás malebného kraje uprostřed Evropy. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |