Česká verze English version
Cykloserver.cz

168 - PÁLAVA, LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Břeclav, Mikulov, Valtice, Lednice, Nové Mlýny.


Název: 168 - PÁLAVA, LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

PÁLAVA, Lednicko-valtický areál cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Pálava, jak se krátce označují Pavlovské vrchy (nejvyšší vrchol – Děvín, 554 m n. m.), tvoří dominantu jižní Moravy. Výrazné, zdaleka viditelné vyvýšeniny se táhnou v délce asi 20 km od Dolních Věstonic přes Mikulov až na území Rakouska. Vrchy jsou budovány především odolnými jurskými vápenci, které byly během alpínského vrásnění vysunuty podél zlomů z podloží na čele karpatských příkrovů. Vedle četných geologických a paleontologických lokalit vyniká Pálava především druhovou bohatostí různých typů teplomilných společenstev. Pro řadu druhů flóry a fauny představuje jediné místo výskytu na území ČR a některé zde dosahují severní hranice rozšíření. S Pavlovskými vrchy kontrastuje okolní víceméně rovinatá krajina úvalů. Zde se v soutokové oblasti řek Svratky, Jihlavy, Dyje a Moravy vyskytují komplexy lužních lesů, jedny z nejrozsáhlejších v Evropě. Dalším charakteristickým prvkem zdejší krajiny jsou povrchové stojaté vody, vytvořené člověkem (především Novomlýnské nádrže a soustava rybníků v Lednicko-valtickém areálu). V mnohých z nich se zachovaly vzácné druhy vodních rostlin a živočichů. Spolu s lužními lesy také představují důležitá hnízdiště a tahové zastávky ptáků. Oblast Pálavy již odedávna přitahovala zájem člověka, o čemž svědčí archeologické nálezy sídliště lovců mamutů, staré více než 25 000 let, odkryté ve spraších u Dolních Věstonic. Z pozdějších období zanechali své pozůstatky Keltové (na Stolové hoře), Římané (u Mušova) a Slované (v Pohansku u Břeclavi). Během středověku byly na Pálavě vystavěny tři hrady: Dívčí Hrady, Sirotčí hrádek a Neuhaus. Do tváře krajiny dolního Podyjí se nejvíce zapsala období baroka a romantismu, kdy v okolí Lednice a Valtic vznikl jedinečný soubor staveb, citlivě vsazených do mozaiky parků, alejí, kanálů a rybníků. Neodmyslitelně patří k jižní Moravě víno. Příhodné přírodní podmínky spolu se staletou tradicí jsou nejlepší předpoklady pro jeho pěstování. Vinařství má svou tradici také v Rakousku, v oblasti přiléhavě zvané Weinviertel („Vinná čtvrť“). Kolo je pro poznávání zdejšího kraje ideální dopravní prostředek. Celé území je protkáno hustou sítí silnic a cest, jimiž se lze pohodlně a bezpečně dopravit k jednotlivým cílům. Určitou výhodou je také malá náročnost terénu, což umožňuje i méně zdatným cyklistům dojet téměř kamkoli. Existují ovšem dvě výjimky, u kterých vás prosíme, abyste je respektovali. Jsou to přírodní rezervace, do kterých je povolen vstup pouze pěšky po značených stezkách a lednický zámecký park, kde rovněž není jízda na kole dovolena. Šťastnou cestu!Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty. Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit v elektronickém obchodě firmy SHOCart.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |