Česká verze English version
Cykloserver.cz

141 - ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Proseč.


Název: 141 - ŽĎÁRSKÉ VRCHY
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

ŽĎÁRSKÉ VRCHY cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Českomoravská vrchovina jako součást Českého masivu je jednou z nejrozsáhlejších hornatin České republiky. Základ geologické stavby byl zhruba dokončen v prvohorách. Mladší útvary jsou zastoupeny křídou a menšími zbytky třetihorních sedimentů. Vzniklé pohoří bylo vnějšími vlivy zarovnáno v parovinu z níž ve své centrální části vystupují dvě vyvýšeniny, na jihu Jihlavské vrchy a na severu Žďárské vrchy, jejichž většina dominant je tvořena výstupy rulových skal (Devět skal, Čtyři palice, Milovské perníčky a další). Severní okraje jsou lemovány Hornosázavskou pahorkatinou, Železnými horami a Svitavskou pahorkatinou. Do území zasahuje ze severozápadu podél řeky Doubravky a až k Velkému Dářku na řece Sázavě výběžek křídového útvaru, jehož pískovcové složení, stejně jako severněji položeným Toulovcovým a Městským maštalím u Proseče, vtiskuje krajině výrazně odlišný a specifický ráz. Celá oblast má ráz členité lesnaté hornatiny porostlé hlubokými, převážně smrkovými, popřípadě smíšenými lesy s velkým množstvím potoků ne nepodobných horským bystřinám s nenapodobitelnými poeticky znějícími názvy (Hlučál, Dehetník, Hrabovec, Ležák...), meandrujících řek (Svratka, Chrudimka, Doubrava, Sázava...) i rybníků, rybníčků a vodních nádrží (Velké Dářko, Seč, Pilská nádrž, Medlov, Sykovec...) vhodných k rekreaci i rybaření, nebo jako zdroj pitné vody (Vír...). Přibližně středem území prochází hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Nejkrásnější, nejzajímavější a nejzachovalejší přírodní oblasti a lokality jsou chráněny v největší zdejší CHKO Žďárské vrchy a v přírodních rezervacích, chráněných územích, nebo jako chráněné přírodní výtvory a chráněná naleziště (Žákova hora, Prosíčka, Zkamenělý zámek, Mlýnský rybník, Oheb, Světnovské údolí, Rašeliniště Kaliště,...). Kromě přírodních krás se k poznání nabízí také připomínky lidského umění a dovednosti. Lidová architektura ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska, ve Svobodných Hamrech, Možděnicích, nebo v Dřevíkově je toho dokladem. Poutavost kraje nesmazatelně ovlivnila slavné rodáky - spisovatele (K. H. Borovský, K. V. Rais, Tereza Nováková, Miloslav Bureš, J. V. Pleva, bratři Mrštíkové, Jan Karafiát...), malíře (Antonín Slavíček, Jan Zrzavý, František Kaván, Otakar Nejedlý,...) sochaře (Jan Štursa, Vincenc Makovský ...) i hudební skladatele (Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák ...) a další umělce. Výrazná členitost terénu spolu s přírodními krásami, malebnost a občas až zádumčivost kraje i jeho bohaté historické a kulturní tradice i pohostinné a přátelské obyvatelstvo vytváří ideální podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |