Česká verze English version
Cykloserver.cz

136 - POVLTAVÍ, PÍSECKO, ORLÍK, ZVÍKOV

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Písek, Týn nad Vltavou, Milevsko, Bechyně.


Název: 136 - POVLTAVÍ, PÍSECKO, ORLÍK, ZVÍKOV
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

POVLTAVÍ - PÍSECKO, Orlík, Zvíkov cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Mapa Písecko, do značné míry totožná s píseckým okresem, zahrnuje z velké části mírně zvlněnou Středočeskou pahorkatinu o nadmořských výškách 500–600 m. Pouze na jihozápadě do ní zasahuje nižší a rovinatější Českobudějovická pánev. Osu mapy tvoří hluboce zaklesnuté údolí Vltavy, do něhož ústí zlatonosná Otava, vodácká Lužnice a řada menších říček a potoků. Krajina naší mapy je substance osvěžující. Lehce zvlněná krajina kolem Písku s dalekými výhledy k Českým Budějovicím, Šumavě a někdy až k Alpám, má svůj pevný výraz zakotven v duši selské, plavecké (vorařské), rybářské a lesnické. To je důkaz, že zdejší člověk vždy žil v souladu s přírodou a také ji téměř neporušenou zanechal svým dědicům, kteří již mají mnohem více času na rodinnou dovolenou. A pro tu jsou zde ideální podmínky. Kdysi velmi hluboké údolí Vltavy, které rozděluje mapu diagonálně na dvě poloviny, je dnes snadno překonatelné po mostech vysoko se klenoucích nad hladinami přehrad. V obtížně přístupném okolí vltavského údolí a v nejvyšších partiích pahorkatiny zůstaly rozsáhlé lesní komplexy. Drobná členitost krajiny a ne příliš úrodná půda podmínily již v dávných dobách rozptýlené osídlení ve vesnicích a samotách. Důkazem velké rozdrobenosti vlastnictví i mezi bohatšími, je množství vesnických zámečků a zemanských tvrzí. Způsobil to především „kámen“, na který je kraj „úrodný“. V prvohorách při horotvorných pohybech se ještě starší nezpevněné horniny metamorfovaly v krystalické břidlice tzv. moldanubika kraje mezi Vltavou a Dunajem. Na konci prvohor se pod tyto horniny při dalším vrásnění natlačilo žhavé magma. Jeho ochlazování dalo vznik rudným žílám včetně zlatonosného křemene, o jehož těžbu v minulosti již neekonomickou, se v Povltaví znovu svádějí boje mezi ekonomy a ekology. Velmi tvrdé horniny dnes již erozí obnaženého magmatického plutonu tvoří v lehce zvlněné krajině vyvýšená místa, kamenná pole a osamocené kamenné velikány. Vše zlé je k něčemu dobré, a tak ekonomická nezajímavost uchovala zdejší krajinu do té míry v přirozeném stavu, že začíná mít vyšší cenu než zlato. Je to krajina v níž i města mají poklidný venkovský ráz s bohatým kulturním životem v letní sezóně. Lze navštívit výstavná sídla šlechty a církevní skvosty většího i menšího významu. Lidová zručnost zakotvená v selských staveních a kapličkách nás osloví téměř všude a bez vstupného. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |