Česká verze English version
Cykloserver.cz

143 - SVITAVSKO

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Jevíčko, Velké Opatovice.


Název: 143 - SVITAVSKO
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

SVITAVSKO cykloturistická mapa, 1 : 60 000 „Svitavsko“, kraj ležící mezi Orlickými horami, Českomoravskou vysočinou a Drahanskou vrchovinou, Je známý především ve spojení s názvy svých historicky, politicky a společensky nejvýznamnějších center jako Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Jevíčko atd. Je to krásný, turisticky zvláště ve své východní části méně navštěvovaný kraj, s čistou přírodou a zajímavou kulturou. Příroda i kulturní a historické zajímavosti však stojí za návštěvu. Proto nabízené trasy zdůrazňují nejromantičtější přírodní scenerie i důležitá cílová místa, která jsou turistickými pojmy (a to i pokud leží těsně mimo prostor této naší mapy (např. Bouzov, Drozdovská pila ...) Kromě doporučených tras je možno využít i dalších, lokálních cyklotras, které Vám doplní nabízené možnosti poznání kraje, kde jsou rybníky na temenech vrchů, kde hlídkové hrady a dnes jejich rozvaliny jsou svědky živých obchodních cest mezi Čechami a Moravou, kde křídové záplavy druhohorních jezer a moří vytvořily nejen předpoklady k možné těžbě ohnivzdorných lupků, ale kde krásné křídové vrchoviny daly vznik svahům strmě spadajícím do prvohorní permské brázdy Moravskotřebovské kotliny. Oblast Svitavska se rozkládá na styku tří geomorfologických soustav. Česká křídová tabule zastoupená Trstěnickou tabulí (331-353 m n. m.), Českotřebovskou vrchovinou s nápadným Kozlovským kopcem nad Českou Třebovou (601,4 m n. m.), Svitavskou pahorkatinou s nižším Javornickým hřebenem a vyšším Hřebečským hřebenem (660,4 m n. m.), který nápadnými kuestami spadá do Moravskotřebovské kotliny nápadné červenou půdou a typickými permskými horninami s pramennou oblastí řek Loučná, Třebůvka a Svitava, kde probíhá hlavní Evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Křídové usazeniny jsou nejprve sladkovodní (cenoman) s dříve významnými ložisky žáruvzdorných jílovců a uhelných lupků (Hřebeč, Velké Opatovice), potom mořské (turon, coniak) s výskytem slínovců – opuk a pískovce. V třetihorních sedimentech byly v oblasti nalezeny zbytky třetihorního chobotnatého savce – Dinotheria. Českomoravská soustava se svými okrajovými částmi Hornosvrateckou a Brněnskou vrchovinou a od Svitav směrem na Letovice vedoucí Boskovickou brázdou, která je vzhledem k úrodným půdám nazývána „Malou Hanou“. Sudetská soustava je zastoupena pouze jižními výběžky Podorlické pahorkatiny.Nejvyšší horou oblasti je Horní les – 774,3 m n. m., který je vrcholem Hornosvratecké vrchoviny jako součásti Českomoravské vysočiny. Z hlediska kulturně historického je oblast Svitavska rozdělena na velmi typické Hřebečsko (Svitavy, Moravská Třebová, Zábřeh) jako nejsevernější část Horácka, dále na typicky české Litomyšlsko a na Poličsko, kde je již patrný vliv moravské kultury a historie. Ta je nejtypičtější v oblasti tzv. Malé Hané na Jevíčsku. Starým symbolem spojení celé oblasti je až prehistorická Trstěnická stezka, která Svitavskem procházela a byla pojítkem mezi Čechami a Moravou. Nejstarší osídlení – prehistorické – bylo vázáno na vodní toky, při nichž vznikala první hradiště, tvrze a tvrziště (Opatovické, Křenovské hradiště...). Počátek historické doby byl předznamenán vznikem hradů (Svojanov, Štarkov...) a přidružených sídel v okolí řady obchodních stezek spojujících Čechy s Moravou, středověk je provázen přestavbami hradů na zámky, nebo zakládáním nových zámků (Borotín, Nové hrady, Jevíčko, Litomyšl...). Od 13. století dochází k rozsáhlé kolonizaci české části území německým obyvatelstvem - vzniká nejrozsáhlejší ostrov německého obyvatelstva na území Čech a Moravy (Hřebečovsko) s vlastním krojem i nářečím a osobitou architekturou (usedlosti tvořily čtyřúhelník franckého typu). Obyvatelstvo se věnovalo převážně zemědělství, zvláště pěstování lnu, na které navazovala textilní výroba. Bezproblémové spolužití německých a českých obyvatel bylo narušeno 2. světovou válkou a následným nuceným vystěhováním německého obyvatelstva do SRN. Právě tato všeobecná pestrost a nejednotnost nutká k návštěvě i poznávání. A jak jinak nejlépe a rychle poznávat, než ze sedla novodobého turistického fenomenu – kola.  Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |