Česká verze English version
Cykloserver.cz

Aktuality

Zachovejte pravidlo bezpečného předjetí cyklisty, vyzývají odborníci a významné osobnosti

30.8.2022 11:09

Více než sto dopravních odborníků, akademiků, lékařů, architektů, právníků, sportovců, umělců, podnikatelů a dalších významných osobností žádá v otevřeném dopise zachování pravidla bezpečného předjíždění cyklistů. Nevidí žádný důvod pro ukvapenou změnu bez řádného hodnocení dopadů již po několika měsících, byl by to krok zpět. Podle signatářů jepravidlo v civilizovaném světě normální a také u nás začíná kultivovat vztahy mezi cyklisty a motoristy. Vzájemná ohleduplnost se díky němu zvýšila.

Bookmark and Share

Současně startuje petice. Online se mohou připojit lidé, kterým není bezpečnost a ohleduplnost na silnicích lhostejná (https://www.petice.com/bezpecnepredjizdeni).

Motoristé mají od 1. ledna letošního roku dodržovat bezpečný odstup při předjíždění cyklisty minimálně 1,5 metru, resp. 1 metru v místech s rychlostí omezenou do 30 km/h. Obdobná úprava platí například v Německu (mimo zastavěná území vzdálenost dokonce 2 metry), Francii, Španělsku, Portugalsku, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Belgii nebo Austrálii.

Ministr dopravy Martin Kupka navrhuje zrušení odstupu při nižších rychlostech, což by vedlo k faktické nevymahatelnosti celého pravidla. Hrozí i úplné zrušení pravidla.

Zachování pravidla v meziresortním připomínkovém řízení podpořily Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Hlavní město Praha, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti a Úřad vlády České republiky.

 

Na kole pravidelně jezdí 82 % Čechů ve věku 18 až 65 let. Ministerstvo dopravy eviduje více než 6 000 000 platných řidičských průkazů. Na skoro 60 000 kilometrů silnic v České republice připadá pouhých 3 500 kilometrů cyklostezek; většinou se jedná o společné stezky pro chodce a cyklisty.

Šířkové poměry komunikací i povinné výhybny stanoví technické normy: ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736109 a ČSN 736108. Minimální šířka vozovky s nízkým provozem je 5,5 metru, běžně však 6,5 metru a více. Zcela výjimečně lze navrhnout i obousměrnou vozovku o šířce 3,5 metru. Výhybny musejí být každých 80 až 100 metrů.

 

 

Autor Ivan Krejsa, 7.10.2014, Mallorca, Španělsko

 

Proč potřebujeme pravidlo 1,5 metru

Soudní znalec se specializací na silniční nehody Ivan Krejsa vysvětluje: "Zrušení definice minimální vzdálenosti při předjíždění je nebezpečné. Odstup je třeba dodržet také při nízkých rychlostech, protože i tyto rychlosti bývají pro cyklisty velmi zraňující. Cyklista přirozeně nikdy nejede přímo, ale s výchylkami vlevo i vpravo, dále se může také vyhýbat výmolu, kanálu, kaluži vody, při ohlédnutí dozadu vždy vybočí anebo ho může vychýlit i poryv větru. Bohužel se někteří řidiči až u soudu dozví, že pokud by dodrželi odstup 1,5 metru, tak by nehodě zabránili, což je ale pozdě zejména pro cyklistu, ale také pro řidiče. Smyslem pravidla je nehodám s cyklisty předcházet a vést řidiče k ohleduplnosti k cyklistům, tak jako v mnohých západních zemích, kde uvedené pravidlo platí. Například ve Španělsku dokonce mají i dopravní značku s údajem 1,5 metru."

 

 

Zdroj: Zpráva Evropské komise, https://transport.ec.europa.eu/

  

Dopravní expert Vratislav Filler přibližuje výsledky aktuální analýzy nehod cyklistů z Laboratoře udržitelného urbanismu: „Srážky, které jsou důsledkem nevhodného předjíždění,tvoří nejméně 10 % srážek cyklisty a jiného vozidla, souviset s ním však může až kolem 30 % všech srážek. Cyklisté zaviní méně než polovinu srážek s jinými účastníky provozu, cca 40 %. Vzhledem k naprosté převaze dopadu těžkých následků srážek s motorovými vozidly na cyklisty jsou cyklisté jednoznačnými oběťmi. Z předběžné analýzy vyplývá, že po zavedení pravidla 1,5 metru se počet srážek při předjíždění mírně snížil. Dopady pravidla lze již po několika měsících hodnotit spíše pozitivně.“

 

 

Autor Tomáš Cach 

 

Řešme skutečné problémy

Dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu Tomáš Cach uvádí: „Žádná dopravní katastrofa se nekoná. Stačí nepředjíždět, když v protisměru zrovna něco jede, nebo před nepřehlednou zatáčkou či horizontem, kam nevidíme. Nově můžeme přejet i plnou čáru. Krátké zpomalení nemá negativní dopad na celkovou plynulost provozu a reálnou cestovní rychlost. Na křižovatkách a v kolonách se načekáme mnohem více. Buďme rádi za to, že někdo dobrovolně jede jinak než autem, protože i díky tomu senám za volantem lépe jezdí a parkuje.“

Advokát a pedagog František Korbel radí: „Ukvapené zvraty v zákonech narušují kontinuitu a stabilitu právního řádu a poškozují důvěru občanů v právní stát. Dejme pravidlu šanci, aby mohlo v praxi ukázat svá pozitiva.Zákon lze dodržet i na úzkých komunikacích. Klíčová je vzájemná ohleduplnost. Stejně úzké silnice existují i v zahraničí a pravidlo bez problémů funguje. Například v uličkách jižních přímořských městeček se sotva vejde malé auto a lidé chápou, že se tam musejí všichni vejít.“

Podnikatel v oblasti elektrických koloběžek Petr Novotný navrhuje:„Mikromobilita je téma budoucnosti a možným řešením dopravy v ucpaných městech. Elektrických koloběžek na komunikacích přibývá. V České republice bohužel stále chybí jejich jednoznačná právní úprava. Není tak jasné, jaké technické podmínky musejí elektrokoloběžky splňovat, aby na nich lidé mohli legálně jezdit. To je zásadní například z důvodu pojištění. Ministerstvo dopravy o problému ví, ale bohužel ho neřeší.“

Předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský volá po komplexním řešení: „Dlouhodobě zastávám názor, že stávající zákon o silničním provozu již od samého počátku měl k dokonalosti dost daleko. Je nejvyšší čas provést jeho komplexní novelizaci. V novelizovaném zákoně je třeba reagovat na novodobé trendy v kontextu s chováním některých skupin účastníků silničního provozu s ohledem na ochranu života, zdraví a majetku. Je nutné s dostatečným předstihem reagovat na nově se rodící trendy, jako je například masové využívání jízdních kol, koloběžek a jejich elektrifikovaných verzí. To ostatně již dělají například na Slovensku, v Německu či Rakousku. Vyšší ochranu si zaslouží i tzv. zranitelní účastníci silničního provozu – chodci, cyklisté a motocyklisté. Své zkušenosti s tím mají například ve Velké Británii.“

 

 

Zdroj: CyclingUK.org/HighwayCode

  

Chirurg Pavel Pafkoapeluje: „Jako lékař jsem mnoho let ošetřoval dopravní úrazy, tedy i úrazy cyklistů. Pokud si způsobili úraz sami, šlo většinou o lehčí poranění. Pokud to byl úraz při střetu s motorovým vozidlem, byly to nejčastěji úrazy těžké. Pravidlo 1,5 metru zachraňuje životy.“

Ředitel Centra Paraple David Lukeš přidává další úhel pohledu: „Silnice a lesní cesty nejsou jenom pro auta, ale také pro zranitelné účastníky provozu: chodce, bezmotorová vozidla a jezdce na zvířatech. Do této skupiny patří také lidé s dětskými kočárky nebo ti, kteří ke svému pohybu potřebují mechanický či elektrický vozík. Nejrozšířenější sportovní aktivitou mezi lidmi s hendikepem je cyklistika. Často se používá handbike či lehokolo, kde je jízda při absenci cyklostezek mimo silnici i za stávajícího stavu velmi nebezpečná. Nedokáži si představit, že bychom se zase vrátili o krok zpátky. Patří skutečně takový postup do moderní doby?“

Astrofyzik a popularizátor vědy v oblasti astronomie Jiří Grygar hodnotí:„Pravidlo bezpečného předjíždění je v civilizovaném světě normální.Platí téměř v celé západní Evropě, kde nepanuje anarchie, ale individuální odpovědnost a respekt k ostatním lidem. Není žádný důvod pro to, abychom se obraceli na Východ. Byl by to velký krok zpět.“

Pozitivní dopady pravidla

Bývalý profesionální cyklista, vítěz řady etap na Giro dʼItalia, Tour de France a Vuelta a España Ján Svorada oceňuje přínos pravidla:„Všichni jsme lidé a většina z nás střídá role chodců, cyklistů a motoristů. Díky novému pravidlu se motoristé snaží být mnohem ohleduplnější a za to bychom jim měli velmi poděkovat. Vzájemné vztahy se začínají kultivovat.“

Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek říká:„Představte si, že na kole jede vaše vlastní dítě, někdo vám blízký nebo vy sami. Určitě ho nechcete ohrozit a zbytečně riskovat, že zničíte život jemu i sobě. Všichni jsme lidé a chceme v pořádku dojet domů, ať už jsme jeli do práce, za sportem nebo jen tak na výlet. Lidé si už určitě všimli, že se situace na silnicích zlepšila a řidiči si nás cyklistů více všímají a všichni se snažíme vzájemně respektovat.“

Kardiochirurg Jan Pirk doplňuje:„Podle mé zkušenosti coby cyklisty se většina motoristů chová k cyklistům mnohem ohleduplněji než před zavedením tohoto pravidla. Až na výjimky při předjíždění nejenže dávají znamení o změně směru jízdy, ale dodržují podstatně větší odstup od cyklisty než dříve. A o to jde. Nikdo neřeší, jestli byl odstup přesně 150 nebo 130 centimetrů.“

Ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta přidává svoje zkušenosti:„Zavedení pravidla a s ním probíhající informace pro řidiče pro mne jako cyklistu zvýšily pocit bezpečnosti na silnici a zdá se mi, že řidiči se minimálně více snaží být při předjíždění ohleduplní. Zrušení pravidla tak de facto řekne, že ohleduplnost je zbytečná a cyklista na veřejné komunikace nepatří. S ohledem na naši ekologickou situaci je to myšlenka patřící do minulého či předminulého století.“

Architekt, herec a spisovatel David Vávra uzavírá:„Jako cyklista i řidič plně podporuji 1,5 metru odstupu kola od automobilu, neboť doufám, že se již pomalu učíme toleranci a vzájemnému respektování.“

Pravidlo má podporu napříč celou společností

Otevřený dopis podepsali také dopravní psycholog, expert a soudní znalec v oblasti lidského faktoru v dopravě Matúš Šucha, fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová, běžkyně na lyžích a olympijská vítězka Kateřina Neumannová, hrudní chirurg a transplantolog Robert Lischke, paralympijský vítěz a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart, právník a vysokoškolský pedagog Petr Bezouška, předseda výboru České endokrinologické společnosti Michal Kršek, novinář, spisovatel a extrémní sportovec Daniel Polman, youtuber Karel „Kovy“ Kovář a řada dalších významných osobností.

Související odkazy:

·      návrh Ministerstva dopravy, aktuálně ve stavu projednávání připomínek a dopracovávání návrhu zákona na základě výsledků připomínkového řízení (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCGFL5VG1)

·    aktuální analýza nehod cyklistů z Laboratoře udržitelného urbanismu (https://auto-mat.cz/29543/aktualni-analyza-nehod-cyklistu)

 

jménem všech signatářů otevřeného dopisu – viz níže

Pavel Pafko, lékař

Tomáš Cach, dopravní urbanista

Tomáš Kindl, právník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články

Žádné související články

Související publikace

Žádné doporučené mapy

Fotogalerie

Žádné fotogalerie

ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |