Česká verze English version
Cykloserver.cz

166 - TŘEBÍČSKO

Cykloturistická mapa 1 : 60 000. Nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustá síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Třebíč, Velká Bíteš, Ivančice, Rosice, Náměšť nad Oslavou, Moravský Krumlov, veverská Bitýška.


Název: 166 - TŘEBÍČSKO
Autor: SHOCart, spol. s r. o.
Vydavatel: SHOCart, spol. s r. o.
Orientační cena: 119,- Kč
Odkaz: http://www.shocart.cz

Bookmark and Share

TŘEBÍČSKO cykloturistická mapa, 1 : 60 000 Třebíčsko se rozkládá v jihozápadním cípu Moravy na rozloze 1520 km2. Jeho severní polovinu tvoří malebná, pahorkatá krajina výběžku Českomoravské vrchoviny, bohatá na lesy a rybníky, jižní část se otevírá do slunných jihomoravských rovin. Krajem protékají řeky Jihlava, Oslava a Rokytná, s koryty zařezávajícími se do terénu hlubokými údolími s pozůstatky starověkých hradů, a s podobou připomínající často kaňon. Nejpozoruhodnějším úsekem v údolí řeky Jihlavy je kotlina na obou březích jižně od Mohelna, vyhloubená prudce do meandru vodním tokem. Toto území bylo podle geologického podkladu nazváno Mohelnská hadcová step, unikátní území se stepní vegetací trpasličího vzrůstu, které je od roku 1952 státní přírodní rezervací. Na řece Jihlavě byla vybudována vyrovnávací vodní nádrž Mohelno, a Vodní dílo Dalešice, přehrada dlouhá 22 km o rozloze 480 ha se 104 m vysokou sypanou hrází, nejvyšší v ČR. Autokemp pod Wilsonovou skálou a vodácký tábor Lavičky nabízejí možnosti pro kempování, vodní sporty a rybaření. Typickým prvkem scenérie Třebíčska daný geologickým podložím, který jinde nenajdete, jsou oblé velké balvany rozptýlené v terénu, nebo seskupené v hromady. Jedna z největších balvanitých kup u Pocoucova je chráněnou přírodní památkou „Syenitové skály“. Rovněž výskyt koniklece velkokvětého, rostliny otevřených východoevropských stepí v okolí Třebíče, je pozoruhodností tohoto kraje, k jehož ochraně byly zřízeny přírodní památky „Ptáčovský kopeček“ a „Kobylinec“ u Trnavy. Mezi geologické zvláštnosti zdejší přírody patří naleziště moravských vltavínů v okolí Třebíče a Dukovan. Vltavíny – tektity jsou drobné kousky zeleného nebo hnědozeleného přírodního skla s vrásčitým povrchem, které vznikly při vysoké teplotě rychlým přetavením povrchových hornin a jsou předmětem zájmu sběratelů nerostů i klenotníků. Nejstarší stopy osídlení Třebíčska sahají až do doby neolitu, archeologické nálezy potvrdily osídlení i v době bronzové a železné. Čas a dovednost minulých generací vytvořily sled stavebních památek všech slohových období. K nejstarším patří rotundy ze 12. a 13. století v Jemnici, Častohosticích a Štěpkově. V první polovině 13. stol. byla při benediktinském klášteře v Třebíči započata stavba pozdně románského chrámu, náležejícího dnes mezi nejvýznamnější architektonické skvosty ve střední Evropě. Z řady tvrzí, které byly na Třebíčsku budovány v době gotické, má zcela mimořádnou důležitost pro národní dějiny tvrz v Kralicích, místo vzniku českého překladu bible nazvané Bible kralická. Třebíčsko nabízí množství zážitků pro milovníky historie, architektonických a uměleckých památek a příjemnou krajinu s nenarušenou přírodou a čistým ovzduším lákající k turistickým procházkám a projížďkám. Nová mapa nabízí nejen zakreslené značené cyklotrasy, ale také hustou síť doporučených cyklotras, klasifikovaných podle povrchu a jízdní obtížnosti. Na opačné straně najdete tipy na výlety s výškovými profily tratí, kilometráží a návazností na turistické značky a značené cyklostezky. Najdete zde také spoustu důležitých informací nejen pro cyklisty.Mapu je možno za zvýhodněnou cenu 89,- Kč zakoupit  na www.e-mapy.cz.


ReklamaTipy pro Vás

SHOCart liga - seriál MTBO závodů pro veřejnost

Vyhrajte s námi

Partneři

SHOCart - outdoorové mapy všeho druhu Acepac - bikepacking equipment Česká Mountainbiková Asociace Rychlebské stezky Cyklisté vítáni - síť certifikovaných zařízení pro cyklisty

Najdi tip na výlet

v turistické oblasti
podle průchozího místa
podle typu aktivity

Kalendář

Novinky z knihovny

Reklama

Copyright 2007 - 2024 Cykloserver.cz |